Znamy laureatów konkursu na projekt historyczny

W czwartek, 10 czerwca, w sąsiadującej z Muzeum Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu zorganizowaliśmy XVII edycję sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej.", o której obszernie informowaliśmy. Dzisiaj piszemy o jej części po obradach, tj. finale XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno.

Konkurs zorganizowany został przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Patronat honorowy nad nim sprawowali: wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski – Sławomir Kłosowski, Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła i Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek. Patronat medialny nad konkursem objęły: Radio Opole, Radio Doxa, „Nowa Trybuna Opolska” oraz „Nowiny Nyskie”.

Jury konkursu w składzie: dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), dr Ewelina Klimczak (CMJW), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW), Monika Sobczak (CMJW), dr Kamil Weber (CMJW) oceniło 57 projektów i przyznało:

 • I nagrodę Adamowi Mazurkowi, Tobiaszowi Żelichowskiemu, Michałowi Burdukowi i Stanisławowi Koziarskiemu z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu za projekt pt. Cienie Burgweide, przygotowany pod opieką dr Alicji Krzyżanowskiej (186,5 pkt.),
 • II nagrodę Kindze Chamik i Alinie Ślimak z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście za projekt pt. Uczyć się z przeszłości, przygotowany pod opieką Aliny Ślimak (175,5 pkt.),
 • III nagrodę Julii Fabiszewskiej, Adzie Sadowskiej i Klaudii Mikołajczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole za projekt pt. Audycja radiowa „Pamięć”, przygotowany pod opieką Jolanty Kuczkowskiej (174,5 pkt.),
 • Wyróżnienie Adrianowi Pogroszewskiemu, Aleksowi Ludwickiemu i Mikołajowi Elakowi z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku za projekt pt. „Zwyciężaj samego siebie” – historia byłego więźnia obozu KL Mauthausen, Zdzisława Kaźmirkiewicza, przygotowany pod opieką Katarzyny Apalińskiej (173,5 pkt).

Opiekunowie zwycięskich projektów zostali dodatkowo wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Zapraszamy także do śledzenia naszej strony internetowej, w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom i osobom, które wsparły nasz konkurs:

 • Krzysztof Skrzypek – Prezes Zarządu Energopol Trade Opole sp. z o.o.
 • Rajmund Adamietz – Prezes Zarządu Adamietz sp. z.o.o 
 • Iwona Konopnicka – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 • Łukasz Sowada– Przewodniczący Rady Miasta Opola
 • Tomasz Karpiński – Wójt Gminy Łambinowice
 • Urszula Gawor – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Opolu
 • Andrzej Kruczkiewicz – Starosta Powiatu Nyskiego
 • Henryk Lakwa – Starosta Powiatu Opolskiego
 • Edward Nycz – Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
 • Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty
 • Wiesław Skrzypek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice
 • Zbigniew Bednarski i Adam Sajdutka – AGROAS sp. z o.o. sp.k.

 

Zdjęcie przedstawia...
Dyrektor Muzeum dr...
Laureaci konkursu...
Prezez...
Dyrektor Muzeum dr...
Zdjęcie grupowe...
wstecz