Zmarł Jarosław Furgała

Z głębokim żalem powiadamiamy, że w wieku 100 lat zmarł por. Jarosław Furgała, były jeniec niemieckich obozów w Pskowie, Głębokiem, Kiviõli oraz Mühlberg.

Jarosław Furgała urodził się 5 lipca 1919 r. w Lubaczowie. Jako uczeń należał do miejscowego harcerstwa i Związku Strzeleckiego. W 1938 r. ukończył Szkołę Hotelarsko-Okrętową w Warszawie i rozpoczął pracę. Wybuch wojny zastał go właśnie w stolicy, gdzie – pod wpływem słów prezydenta Stefana Starzyńskiego – włączył się w cywilną obronę miasta. Po jego kapitulacji powrócił w rodzinne strony, zajęte już jednak przez ZSRR. Wcielony do Armii Czerwonej, w 1942 r. brał udział w obronie Leningradu. W czasie walk został ranny i trafił do niewoli niemieckiej. Przebywał m.in. w Stalagu IV B Mühlberg, początkowo jako jeniec radziecki, a potem – uznany za Polaka – został objęty ochroną konwencji genewskiej. Po powrocie z niewoli osiedlił się na Dolnym Śląsku. Ostatnie lata życie spędził w Brzegu.  

Jarosław Furgała od wielu lat związany był z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Niemal corocznie brał udział w uroczystościach rocznicowych w Łambinowicach, w czasie których przestrzegał przed okrucieństwem wojny i apelował o pokój. Zawsze niestrudzony i aktywny, chętnie uczestniczył w spotkaniach muzealnych z dziećmi i młodzieżą, dzieląc się z nimi swoimi przeżyciami i refleksjami o latach wojny. Był też osobą o dużych zdolnościach artystycznych. Jego twórczość, której początki sięgają okresu niewoli, sytuuje go w gronie najwybitniejszych ludowych rzeźbiarzy polskich. W 2014 r. został za nią odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

wstecz