Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW

Podczas zaplanowanego na 28 maja br. Walnego Zebrania Sprawozdawczego zgromadzeni w opolskiej siedzibie Muzeum członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW zapoznali się m.in. ze szczegółami działalności organizacji w minionym roku sprawozdawczym oraz planami na najbliższy rok.

Za pierwszorzędną kwestię należy uznać wspomagającą rolę Stowarzyszenia na polu zdobywania funduszy na ważne zadania edukacyjne i popularyzatorskie realizowane przez Muzeum. W 2023 r. Zarząd organizacji dofinansował konkursy dla dzieci i młodzieży, których Stowarzyszenie jest współorganizatorem: 30. edycję Konkursu recytatorskiego poezji jenieckiej „Nie traćmy pamięci" oraz 15. edycję Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno". W sumie na nagrody dla laureatów przeznaczono 4500 zł.

Stowarzyszenie może się ponadto pochwalić dużą skutecznością w komunikacji ze stałymi i potencjalnymi sponsorami, o czym świadczy m.in. udana aplikacja o środki, skierowana do Polskiej Spółki Gazownictwa – w ten sposób uzyskano 4000 zł z przeznaczeniem na nagrody i honoraria w konkursie recytatorskim oraz poczęstunek dla uczestników finału. Za pomyślne pośrednictwo w pozyskaniu wsparcia finansowego należy także uznać zaangażowanie Stowarzyszenia w akcję „Podaruj mi pamięć" – w minionym roku sprawozdawczym inicjatywa objęła cztery krzyże (piąty jest w konserwacji), których renowację dofinansowano łączną kwotą 1400 zł od pięciu darczyńców.

Trzeba także przypomnieć, że w ramach popularyzacji tematyki jenieckiej Stowarzyszenie współorganizowano 9 wydarzeń z cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne" oraz wykazało się pomocą w przygotowaniach koncertu „Modlitwa pokoju" w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, zapewniając transport autokarowy uczestnikom wydarzenia.

W planach jest dalsze wspieranie Muzeum na płaszczyźnie edukacyjnej i popularyzatorskiej, w tym realizacja projektu edukacyjnego jesienią tego roku. A ponadto: pomoc naszym muzealnikom w opiece nad zbiorami, np. poprzez udział w ich konserwacji, jak również wspólna z Urzędem Gminy Łambinowice i Muzeum opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

 

wstecz