Zbiory Muzeum rosną dzięki kolejnej darowiźnie

Pamiątki związane z ppor. Jerzym Krünesem, oficerem 144. pułku piechoty, jeńcem oflagów m.in. Arnswalde i Dössel przekazał, 11 sierpnia br. do Muzeum Andrzej Mania. Podporucznik był wujem darczyńcy, zatem to przedmioty o sentymentalnej, istotnej dla rodziny wartości.

Wśród przekazanych artefaktów znajdują się: wykonane w okresie nauki szkolnej i służby wojskowej fotografie przedstawiające Jerzego Krünesa, przy czym na jednej z nich został on uwieczniony w historycznym mundurze Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego; datowana na 1940 r. fotografia grupowa jeńców z Oflagu XI A Osterode, egzemplarze listowników jenieckich wysyłanych do rodzin, oraz legitymacja wystawiona na nazwisko Jerzego Krünesa – studenta Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

To cenny dar, ale same te przedmioty bez towarzyszącej im historii byłyby nieme. Andrzej Mania wraz z rodziną już od jakiegoś czasu prowadził własne badania poświęcone rekonstrukcji losów wuja. Już wówczas zastanawiał się nad potencjalną darowizną. Niestety wiemy dziś z niezbitą pewnością, że ppor. Jerzy Krünes (nr jeniecki: 1164), poniósł tragiczną śmierć w wyniku zbrodni dokonanej na polskich jeńcach – uczestnikach grupowej ucieczki z Oflagu VI B Dössel. Wydarzyło się to przypuszczalnie w KL Buchenwald, dokąd przewieziono pierwszych schwytanych uciekinierów. Rodzina wiedzę na ten temat zdobyła dopiero po zakończeniu wojny, dzięki osobistej relacji przekazanej w latach 50. przez współtowarzysza niewoli z Dössel – ppor. Władysława Tychanowicza.

Bardzo dziękujemy za dar!

Fot. E. Góra/CMJW.

Andrzej Mania...
Fotografia grupowa...
Zdjęcie ppor....
List jeniecki...
Legitymacja...
Zdjęcie ppor....
wstecz