Zapraszamy na sesję edukacyjną 2024’

Tym razem tematem przewodnim XIX Sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej” będzie współpraca muzeów ze szkołami, a precyzyjniej – przegląd relatywnie nowych i interesujących metod wspomagania formalnej edukacji, czyli warsztaty, prelekcje i rozmaite działania aktywizujące, przygotowane przez muzealników.

Hasło sesji brzmi: „Wyjście z klasą. Edukacja historyczna 2024”, co oznacza przede wszystkim wezwanie, z którymi pragniemy zwrócić się do wszystkich nauczycieli, iż warto poszukać poza murami szkoły alternatywy dla formalnej ścieżki nauczania. Co roku pojawiają się nowe, nieraz bardzo obiecujące sposoby nie tylko przekazywania faktów historycznych, ale także pobudzania do głębszej refleksji, która pozostanie z uczniami jeszcze długo po opuszczeniu muzeum i miejsca pamięci.

Przygotowaliśmy dla Państwa wystąpienia, które przybliżą praktyczne scenariusze pracy z młodzieżą szkolną (choć w ograniczonym zakresie z młodszymi dziećmi także). Poza tym zajmująco zapowiada się dyskusja z udziałem ekspertów związanych tak z muzealnictwem, jak i oświatą. Najbardziej bodaj aktywizującym punktem programu będą pokazowe warsztaty przeprowadzone według metody AVATAR przez edukatorki z wrocławskiej Fundacji Dom Pokoju.

Sesja odbędzie się 10 czerwca o godz. 9.00 w Opolu, przy ul. Minorytów 4 (w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej). Zakończy się finałem XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”.

Zachęcamy do zgłaszania udziału w Dziale Edukacji i Wystaw CMJW, tel. 77 43 43 475, 573 785 901, e-mail:

 

wstecz