Za nami pierwsza debata z cyklu „Muzea jutra”

Premierowe spotkanie w ramach cyklu debat pt. „Muzea jutra” odbyło się, w poniedziałkowy wieczór (20 września), za pośrednictwem Facebooka i miało charakter otwarty. W bardzo interesującej dyskusji pt. Czy muzeum może nie być zaangażowane? Odpowiedzialność społeczna muzeów udział wzięli muzealnicy oraz reprezentanci środowiska naukowego i opiniotwórczego.

Do kilkudziesięciu osób obserwujących debatę na żywo jako pierwsi zwrócili się przedstawiciele organizatorów. O idei cyklu spotkań opowiadał dr Michał Niezabitowski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, a zapraszająca do dyskusji, dr Violetta Rezler-Wasielewska, zaprezentowała Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, któremu powierzono rolę współorganizowania inauguracji tego ważnego przedsięwzięcia, będącego efektem inicjatywy członków SMP.

Wprowadzenie do debaty muzealników powierzono dr. hab. Marcinowi Napiórkowskiemu z Instytutu Kultury Polskiej. Następnie, o doświadczeniach w zakresie społecznego zaangażowania muzeów opowiadali: Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; dr Anna Czerner – pełnomocnik ds. programowych oraz pracownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych; Barbara Gołębiowska – Kierowniczka Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz dr hab. Waldemar Ossowski – Dyrektor Muzeum Gdańska. Spotkanie poprowadziła popularna dziennikarka Dorota Warakomska, która z powodzeniem zachęcała do udziału w dyskusji obserwujących wydarzenie użytkowników Facebooka.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu filmowego z tego wydarzenia.

wstecz