Za nami listopadowa odsłona cyklu „Twarze Opola”

W czwartkowy wieczór, 24 listopada, w opolskiej siedzibie Muzeum rozmawialiśmy o Romanie Horoszkiewiczu (1892–1962). Była to także okazja do zaprezentowania pamiątek po bohaterze spotkania – zarówno tych znajdujących się w zbiorach Muzeum, jak i tych będących własnością osób prywatnych.

Spotkanie otworzyła dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektor CMJW, przypominając, że w ramach cyklu „Twarze Opola” prezentowane są postacie ważne dla stolicy województwa i Muzeum, a Roman Horoszkiewicz do tychże się zalicza. O jego jenieckich losach, latach spędzonych w niemieckich obozach Wehrmachtu, tj. w Stalagu XXI A Schildberg oraz oflagach XII A Hadamar i II D Gross Born, opowiedział zebranym Krzysztof Harupa z Działu Zbiorów i Konserwacji. Prezentował przy tym pamiątki, które w 2015 r. przekazał do zbiorów Muzeum syn Romana Horoszkiewicza, Tadeusz. Wśród blisko 50 jenieckich artefaktów przeważa korespondencja z najbliższymi, prowadzona na obozowych formularzach Kriegsgefangenenpost.

Dalsza część spotkania, prowadzona była już w formie rozmowy pomiędzy Wiktorem Krzewickim, dziennikarzem Radio Opole a prof. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i pasjonatem tematyki legionowej, Krzysztofem Rozpondkiem. Poruszano w niej różnorodne wątki z życia Romana Horoszkiewicza, zwłaszcza te związane z dołączeniem do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, gdzie dosłużył się stopnia porucznika oraz kolejnych lat służby wojskowej, w tym udziału w trzecim powstaniu śląskim. Wiele uwagi poświęcono pracy zawodowej Romana Horoszkiewicza i jego licznym pasjom. Pracował on bowiem jako muzealnik, nauczyciel historii, publicysta, konserwator zabytków, a po II wojnie światowej na dobre związał się z Opolem, w którym podjął się organizacji polskiego życia kulturalnego i naukowego.

Spotkaniu towarzyszyła także sprzedaż dwóch publikacji książkowych wydanych przez Muzeum: Roman Horoszkiewicz – życie i dzieło autorstwa Romana Kwaśniewskiego (seria wydawnicza pt. „Jeńcy wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”, pod red. Czesława Wawrzyniaka) oraz Twarze Opola. Twarze Muzeum 1 tom (pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej).

 

Uczestnicy...
Zastępca dyrektora...
Wiktor Krzewicki...
Kolekcja pamiątek,...
Prof. Rozpondek...
wstecz