Za nami finał konkursu na projekt historyczny "Póki nie jest za późno"

Dzisiaj, 8 czerwca 2021 r. na Facebooku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych odbył się finał XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno. Jego głównym organizatorem było nasze Muzeum, a wsparcia przy realizacji zadania udzieliło Starostwo Powiatowe w Nysie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali: prof. Piotr Gliński – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego i Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad konkursem objęły natomiast: Radio Opole, Radio Doxa, „Nowa Trybuna Opolska” oraz „Nowiny Nyskie”.

Filmową relację z ogłoszenia wyników można zobaczyć na naszym kanale YouTube:

Do udziału w tegorocznym konkursie zgłoszonych zostało 98 prac, które przygotowało 325 uczniów i nauczycieli z 14 województw. Jury konkursu w składzie: dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), dr Ewelina Klimczak (CMJW), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW), Monika Sobczak (CMJW), dr Kamil Weber (CMJW) oceniło 96 projektów i przyznało:

  • I nagrodę Jakubowi Bysiewiczowi z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie za projekt pt. W poszukiwaniu śladów bitwy na Kałużówce, przygotowany pod opieką p. Edwarda Dudziaka (184 pkt);
  • II nagrodę Aleksandrze Domańskiej, Wiktorii Lesiak, Anastazji Tomaszewskiej z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Twardowskiego w Dębicy za projekt pt. Kobiety w obozie pracy przymusowej w Pustkowie śladami Julii Najuch. Relacja rodziny byłej więźniarki obozu pracy, przygotowany pod opieką p. Mariusza Wiecha (180,5 pkt);
  • III nagrodę Mateuszowi Zmarzłemu i Maciejowi Krajanowskiemu z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Stalowej Woli za projekt pt. Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę…, przygotowany pod opieką p. Jolanty Łyczakowskiej (178,5 pkt);
  • Wyróżnienie Gabrieli Bal, Darii Gumulak, Weronice Pych, Kindze Szlachcie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Twardowskiego w Dębicy za pracę pt. Bitwa Pszczyńska – prawdziwa historia, przygotowaną pod opieką p. Mariusza Wiecha (176,5 pkt).

Ponadto autorom dwóch innych, również wysoko ocenionych projektów, przyznano nagrody specjalne. I tak:

Nagrodę Dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych – dr Violetty Rezler-Wasielewskiej otrzymali: Bartosz Łapkowski, Emilia Wieczorek i Julia Wiater z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie za pracę pt. Ocalić od zapomnienia: rzeszowski obóz pracy przymusowej, przygotowaną pod opieką p. Marcina Świętonia.

Natomiast Nagroda Przewodniczącej Jury konkursu – dr Iwony Konopnickiej przypadła: Gabrieli Sierak, Izabeli Czosnyce i Andrzejowi Mleczce z Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie za pracę pt. magdeburski.pl.

Opiekunowie zwycięskich projektów zostali dodatkowo wyróżnieni nagrodami książkowymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś twórcy najbardziej oryginalnych prac dodatkowo wydawnictwa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. W ten sposób Jury doceniło wysoki poziom merytoryczny projektów, wiedzę historyczną oraz umiejętności ich autorów w zdobywaniu, przetwarzaniu i popularyzowaniu informacji. Nadesłane projekty są dowodem na to, że nawet w niełatwym czasie pandemii można przeprowadzić rzetelne badania naukowe, stworzyć we współpracy z innymi wartościowe dzieło czy nawet pobudzić aktywność lokalnej społeczności, i to wszystko dotyczyć może – wydawałoby się – trudnej tematyki miejsc pamięci.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wydarzeniu, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji konkursu.

Konkurs udało się zorganizować dzięki wielu instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom. Byli wśród nich:

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego

Wiesław Skrzypek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice

oraz

Łukasz Sowada – Przewodniczący Rady Miasta Opola

Tomasz Karpiński – Wójt Gminy Łambinowice

Urszula Gawor – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Opolu

Iwona Konopnicka – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

Andrzej Kruczkiewicz – Starosta Nyski

Irena Chamielec – Prezes Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Oddział w Opolu

Henryk Kosidło – Prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Rafał Bartek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania!

Wyniki konkursu znajdują w załączonym poniżej pliku.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz