X edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno

Konkurs ma charakter ogólnopolski, odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów oraz znaków pamięci na terenie Polski, i miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Konkurs ma także popularyzować losy świadków historii bezpośrednio związanych z tymi miejscami. Projekty muszą też dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 31 marca 2018 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2018 r.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Iwona Cichoń e-mail: i Sebastian Mikulec e-mail:

Zachęcamy do udziału!

wstecz