Wystawa „Od rzeczy do pamiątki” w Zespole Szkół w Łambinowicach

Eksponat muzealny ma swój instytucjonalnie określony status – jego wartość potwierdzona jest  przez specjalistów i wielokrotnie później weryfikowana przez odbiorców wystawy. Zanim jednak dany obiekt stanie się częścią ekspozycji, przebywa długą, często fascynującą drogę, której początek wiąże się z tym, że jest on zwykłym przedmiotem o funkcjach głównie użytkowych, powiązanych z codziennością.

Wystawa „Od rzeczy do pamiątki”, którą od 19 grudnia ubiegłego roku prezentujemy w Zespole Szkół w Łambinowicach, pozwala przyjrzeć się bliżej wybranym historiom takich zwykłych-niezwykłych rzeczy, które z czasem przeobraziły się w pamiątki rodzinne – przedmioty subiektywnie cenne, pełniące rolę szczególnego eksponatu w rodzinnym otoczeniu. Materiału prezentowanego na wystawie, dostarczył cykl warsztatów edukacyjno-badawczych „Od rzeczy do pamiątki”, realizowany wiosną 2017 r. z uczniami klas drugich łambinowickiego gimnazjum.

W trakcie tych zajęć młodzież prezentowała pamiątki rodzinne, fotografowała je i opisywała w krótkich opowiadaniach, w ten sposób niejako ożywiając materialne ślady przeszłości własnej rodziny, bo przecież każdy z tych przedmiotów posiada swoją biografię – kiedyś powstał, do kogoś należał, trafiał w różne miejsca, wywoływał rozmaite emocje, starzał się i zmieniał. A my pokazujemy te samodzielnie zrekonstruowane przez uczniów biografie rodzinnych pamiątek właśnie na wspomnianej wyżej ekspozycji.

Zarówno zajęcia z uczniami, jak i wystawa, były elementami interesującego projektu, sprawnie zrealizowanego w minionym roku w porozumieniu z Zespołem Szkół w Łambinowicach, według koncepcji i przy aktywnym udziale dr Anny Czerner i dr Elżbiety Nieroby z Uniwersytetu Opolskiego (także autorek koncepcji i tekstów wystawy). Pomysł nosił tytuł „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium przypadku lokalnej społeczności Łambinowic”. Pisaliśmy o nim wielokrotnie na naszej stronie internetowej i facebooku. Zwięzła relacja z przebiegu projektu, także prezentacja możliwego, kolejnego etapu życia przedmiotu, czyli przekształcenia pamiątki w muzealium, również została zamieszczona na ciekawej w treści i formie ekspozycji.

Wystawę, której projekt graficzny przygotował Andrzej Sznejweis, można oglądać do końca lutego br. w holu szkoły przy ul. Szkolnej 2 w Łambinowicach.

Zachęcamy!

wstecz