Wyniki XVI edycji konkursu na projekt historyczny

W poniedziałek, 10 czerwca, zorganizowaliśmy XIX edycję sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”. W tym roku hasłem przewodnim obrad stało się „Wyjście z klasą. Edukacja historyczna 2024”. Po części wykładowej oraz towarzyszących jej inspirujących dyskusjach i warsztatach, przyszedł czas na finał XVI edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno.

Konkurs zorganizowany został przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW oraz Starostwo Powiatowe w Nysie. Patronat honorowy nad nim sprawowali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty. Patronat medialny nad konkursem objęły: Radio Opole, Radio Doxa, TVP 3 Opole, „Nowa Trybuna Opolska” i „Nowiny Nyskie”.

Jury konkursu w składzie: dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW), mgr Urszula Lechicka (CMJW), mgr Maria Bula (CMJW), dr Michał Jakubik - sekretarz (CMJW) oceniło 59 projektów i przyznało:

I nagrodę Julii Szeląg z III Liceum Ogólnokształcącego im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu za projekt pt. ORP „WICHER” – bohaterski obrońca polskiego wybrzeża podczas kampanii wrześniowej 1939 roku upamiętniony na muralu „Chwała Polskim Marynarzom”, przygotowany pod opieką Anny Potulskiej (185,5 pkt.),

II nagrodę Magdalenie Handke, Karolinie Hewlik i Maksymilianowi Klebie z I Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu za projekt pt. A życie toczy się dalej. Opowieść o Franzu Wilhelmie Herzbergu, przygotowany pod opieką Krzysztofa Grali (184 pkt.),

III nagrodę Beniaminowi Zefirianowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskego w Poznaniu i Gerardowi Dreckiemu z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu za projekt pt. Fortyfikacje polowe frontu północnego Powstania Wielkopolskiego pod Tarkowem, przygotowany pod opieką Agnieszki Gabryelskiej (176 pkt.),

Wyróżnienie Julii Świstowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii za projekt pt. Pomnik pamięci mieszkańców wysiedlonych z Wielączy podczas II wojny światowej, przygotowany pod opieką Magdaleny Gołąb i Alicji Poździk (175 pkt).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym konkursie. Zapraszamy także do śledzenia naszej strony internetowej, w poszukiwaniu informacji o kolejnej edycji wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy instytucjom, organizacjom i przedsiębiorstwom, które wsparły nasz konkurs. A byli to: Starosta Opolski, Starosta Nyski, Przewodniczący Rady Miasta Opola, Wójt Gminy Łambinowice, Nadleśnictwo Tułowice, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Opolu, Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, FUNDACJA ARIMA „Nasz Śląsk” oraz Energopol Trade Opole sp. z o.o.

Punktacja wszystkich projektów zgłoszonych do konkursu.

 

Doktor Iwona...
Dyskusja pt. "Na...
Joanna Raźniewska,...
Uczestnicy XIX...
Doktor Kamil Karski...
Uczestnicy XIX...
Uczestnicy XIX...
Doktor Kamil Weber...
Uczestnicy XIX...
Uczestnicy XIX...
Warsztat z metody...
Warsztat z metody...
Warsztat z metody...
Dyskusja podczas...
Dyskusja podczas...
Doktor Michał...
Finał XVI edycji...
Finał XVI edycji...
Finał XVI edycji...
Finał XVI edycji...
Finał XVI edycji...
Finał XVI edycji...
Finał XVI edycji...
Laureaci, patroni i...
wstecz