Wyłoniono finalistów uczniowskich debat oksfordzkich

Dzisiaj, 8 października, w sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego rywalizowały ze sobą cztery drużyny reprezentujące szkoły, które biorą udział w projekcie „Wojna, niewola i potyczki na słowa”.

W pierwszej debacie oksfordzkiej, naprzeciwko siebie stanęli uczniowie z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III w Opolu oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Opolu. Ich słowny pojedynek dotyczył tezy: „W czasie II wojny światowej sytuacja polskiej ludności cywilnej była trudniejsza niż jeńców wojennych w niewoli niemieckiej”. Jedni uzasadniali jej prawdziwość, drudzy brak zasadności. Bardziej przekonujące argumenty przedstawili uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, którzy bronili powyższej tezy.

W kolejnej debacie natomiast reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kluczborka zmierzyli się z drużyną I Liceum Ogólnokształcącego z Namysłowa. Tu teza brzmiała: „Powrót powstańców warszawskich do kraju po drugiej wojnie światowej był ich patriotycznym obowiązkiem”. Zwyciężyły argumenty uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Kluczborka, którzy byli w opozycji do tezy.

Niełatwego zadania oceny celności argumentów i logiki wywodu oraz talentów oratorskich podjęli się: historyk i politolog prof. Danuta Kisielewicz oraz filozof i etyk dr Marcin Pietrzak z Uniwersytetu Opolskiego, ponadto dziennikarka Radia Opole Katarzyna Zawadzka oraz przedstawiciel Fundacji Polska Debatuje Jacek Ruszar, występujący w roli sędziów, a nad sprawnym przebiegiem debat czuwała, jako marszałek, Julia Policht.

Finalna debata odbędzie się 22 października br. Będziemy ją relacjonować.

Projekt „Wojna, niewola i potyczki na słowa” dofinansowany jest z programu „EDUKO – BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 – OPOLSKIE”. Realizuje go Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW, a partnerami przedsięwzięcia – poza szkołami biorącymi udział w debatach – są: nasze Muzeum, Publiczne Przedszkole w Łambinowicach i wymienione szkoły.

Debata w sali...
Debata w sali...
Na zdjęciu widać...
Dyrektor muzeum...
wstecz