"Wojna, niewola i potyczki na słowa" – dofinansowanie projektu

W minionym tygodniu opublikowano listę laureatów jesiennej edycji konkursu na realizację przedsięwzięć „EDUKO – BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 – OPOLSKIE”. Jest na niej wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, co wiąże się z przyznaniem środków w wysokości 8 tys. zł. Pozwolą one na przeprowadzenie projektu Wojna, niewola i potyczki na słowa, w którym nasze Muzeum jest bardzo ważnym partnerem.

Cel dofinansowanego projektu to doskonalenie u młodych ludzi umiejętności skutecznej i etycznej komunikacji. Jednym z podstawowych narzędzi do jego osiągnięcia będzie turniej debat oksfordzkich, skutecznych i atrakcyjnych metod dydaktycznych, będących formą intelektualnej rywalizacji. Wszystkie elementy projektu będą nazwiązywać do tematyki II wojny światowej, powstania warszawskiego oraz niewoli jenieckiej.

W przedsięwzięciu zaplanowanym na wrzesień i październik br. wezmą udział – obok naszego Muzeum – cztery szkoły ponadpodstawowe z województwa opolskiego oraz Publiczne Przedszkole w Łambinowicach. Głównymi adresatami projektu jest młodzież (16–19 lat) oraz dzieci w wieku przeszkolnym.

Będziemy Państwa informować o realizacji projektu.

wstecz