Wkrótce konferencja naukowa „Pod specjalnym nadzorem? Oflagi Colditz, Königstein, Lübeck i Silberberg…”

W piątek, 4 listopada br., organizujemy konferencję naukową Pod specjalnym nadzorem? Oflagi Colditz, Königstein, Lübeck i Silberberg w niemieckim systemie jenieckim (1939–1945)". Dzięki trybowi online każdy – za pośrednictwem Facebooka – będzie mógł wysłuchać wystąpień i zabrać głos w części przeznaczonej na dyskusję.

Tytułowe oficerskie obozy specjalne były podczas II wojny światowej miejscami szczególnego odosobnienia jeńców. W porównaniu z innymi oflagami charakteryzowały się surowszymi warunkami bytowymi i reżimem. Funkcjonowanie obozów specjalnych to niezwykle interesujące i nadal nie do końca zbadane zagadnienie, któremu Muzeum poświęciło już w przeszłości dwie sesje naukowe z udziałem byłych jeńców oraz XIII tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”.

W programie tegorocznej konferencji przewidywane są wystąpienia badaczy z Polski (Opola, Wrocławia, Bydgoszczy, Warszawy) oraz Niemiec, a jednym z poruszanych zagadnień będą również losy powstańców warszawskich-jeńców wojennych z Komendy Głównej AK, w tym gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, jeńca Oflagu IV C Colditz.

Konferencja, zorganizowana w ramach projektu CMJW pn. „Wolność jest w nich. Powstańcy warszawscy 1944–2022”, sfinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Udział w niej można wziąć za pośrednictwem strony: https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole.

 

wstecz