Wizyta włoskich dyplomatów

W następstwie odkryć dokonanych przez zespół badaczy w lipcu br. na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach, do Muzeum przybyli przedstawiciele Ambasady Włoskiej. Celem spotkania było m.in. zapoznanie się in situ z okolicznościami ujawnienia szczątków włoskiego żołnierza – internowanego w Stalagu 344 Lamsdorf w latach II wojny światowej.

To ważne odkrycie stanowi efekt projektu „Nauka dla społeczeństwa. Społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”, realizowanego przez Muzeum w kooperacji z grupą badaczy kierowanych przez dr. Dawida Kobiałkę z Uniwersytetu Łódzkiego. Korzystając z nieinwazyjnych metod badawczych, ustaliła ona lokalizację nie znanej dotąd kwatery grobów, przy czym eksploracji poddano dwie jamy grobowe. W obu ujawniono szczątki ludzkie. Szybka identyfikacja była możliwa tylko w przypadku jednego z żołnierzy – stan zachowania jego nieśmiertelnika pozwalał na odczytanie numeru jenieckiego i ustalenie, że należał on do Włocha Giovanniego Paravidino.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci strony włoskiej: Monika Kwiatosz, Konsul Honorowa Republiki Włoskiej we Wrocławiu, płk Stefano Cavaliere, Włoski Attaché Obrony w Polsce i towarzyszący mu Elio Leo, Asystent Attaché Obrony oraz przedstawiciele Muzeum: dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Muzeum oraz Regina Chojna z Archiwum CMJW.

wstecz