Wizyta studyjna opolskich policjantów

Służby mundurowe to jedna z kluczowych dla Muzeum grup odbiorców. Oczywistym powodem tego jest m.in. historia, którą badamy i popularyzujemy – są to wszak losy pojmanych do niewoli żołnierzy. Drugi ważny powód związany jest z zagadnieniem praw człowieka, bowiem to właśnie funkcjonariusze służb mundurowych są szczególnie zobligowani do ich propagowania i wzorcowego przestrzegania.

Dlatego też chętnie gościmy w obu siedzibach Muzeum przedstawicieli: wojska, policji, straży granicznej czy służby więziennej. Tym razem trafiła do nas grupa opolskich policjantek i policjantów – 19 czerwca zorganizowaliśmy dla niej tematyczne seminarium połączone z kuratorskim zwiedzaniem wystawy czasowej „Kocham, do zobaczenia…” (oprowadzał dr Kamil Weber).

Opiekę merytoryczną nad grupą funkcjonariuszy roztoczyli z-ca dyrektor dr Renata Kobylarz-Buła oraz dr Piotr Stanek, kierownik Dział Naukowego CMJW, przygotowując trzy prelekcje: Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie traktowania jeńców wojennych, System jenieckich obozów Wehrmachtu i NKWD w latach II wojny światowej oraz Witold Pilecki – człowiek, żołnierz, bohater. Policjanci dowiedzieli się sporo na temat nie tylko funkcjonowania obozów jenieckich, w tym także losów policjantów podczas II wojny światowej, ale przede wszystkim zyskali szerszą perspektywę związaną z ewolucją wojennego prawa międzynarodowego oraz uniwersalnymi wartościami i humanistycznymi postawami zabezpieczającymi wolność jednostki.

 

wstecz