Wizyta posłów parlamentu Nadrenii-Palatynatu

Województwo opolskie w gronie miast i regionów partnerskich ma jeden z niemieckich krajów związkowych – Nadrenię-Palatynat. Współpraca ta wiąże się m.in. z wizytami i rewizytami pozwalającymi obu stronom na wymianę doświadczeń i bezpośrednie poznanie tła kulturowego, które choć posiada wspólny europejski rys, to jednak lokalnie się różni.

Jedna z takich wizyt miała miejsce w pierwszych dniach lipca – do Opola przyjechała grupa posłanek i posłów parlamentu Nadrenii-Palatynatu. W sumie ok. 30 osób pracujących na co dzień w dwóch komisjach Landtagu: spraw wewnętrznych oraz kultury. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zadbał przy tej okazji, aby goście z Moguncji mieli sposobność zapoznania się z naszym Muzeum i Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach. To zrozumiałe zważywszy na to, jak ważny jest to punkt na mapie europejskiej historii.

Fakt ten dobitnie wybrzmiał we wprowadzeniu wygłoszonym przez dyrektor Muzeum, dr Violettę Rezler-Wasielewską, po którym goście udali się na tereny Miejsca Pamięci. Prezentując historię i relikty  obozów lokowanych w Lamsdorf, szczególny akcent położyliśmy na wystawę plenerową „Miejsce z blizną”. Osobiste zetknięcie się ze śladami rozgrywających się tu ludzkich dramatów – jak nas zapewnili goście - zrobiło na nich duże wrażenie.

Fot. P. Jędorowicz/CMJW.

 

Wizyta posłów parlamentu Nadrenii-Palatynatu w CMJW
Wizyta posłów...
Wizyta posłów parlamentu Nadrenii-Palatynatu w CMJW
Wizyta posłów...
Wizyta posłów parlamentu Nadrenii-Palatynatu w CMJW
Wizyta posłów...
wstecz