Wczoraj zniesiono stan epidemii w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2022 r. od wczoraj, tj. 16 maja, obowiązujący stan epidemii związany z COVID-19 został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Dla muzealników i zwiedzających to zmiana, dająca nadzieję, że obostrzenia w działalności, m.in. instytucji kultury, już nie powrócą.

Nakazy oraz zakazy związane z epidemią znoszono stopniowo. W tym roku, 1 marca, zrezygnowano z limitów oraz ograniczeń dotyczących liczby osób uczestniczących w spotkaniach, a później (28 marca), w Muzeum, podobnie jak w innych miejscach zamkniętych, został zniesiony nakaz noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos.

Funkcjonowanie naszego Muzeum podczas pandemii (przez ponad 2 lata) i dostosowanie jednostki do dynamicznie zmieniających się zasad profilaktyki przeciw COVID-19 wymagały od całego zespołu wiele pracy, w tym w zakresie doskonalenia form kontaktu i edukacji online. To było doświadczenie, które z jednej strony wiele nas nauczyło, ale też pokazało, jak ograniczenia związane z bezpieczeństwem sanitarnym negatywnie wpływają na życie zawodowe i osobiste.

 

wstecz