Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW

We wtorek (21.09) w opolskiej siedzibie Muzeum odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Zarząd Stowarzyszenia złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe za swoją działalność w latach 2017–2020. Obejmowała ona wspieranie działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w zakresie edukacji i popularyzacji tematyki jenieckiej, jak również upamiętnienia ofiar obozów w Lamsdorf/Łambinowicach i opieki nad miejscem pamięci. Zadania były realizowane ze środków pozyskanych z dotacji, darowizn od firm i osób prywatnych, składek członkowskich i 1% odpisu podatku dochodowego.

Zebrani wysłuchali też informacji prezesa Stowarzyszenia (Iwony Konopnickiej) o działaniach Zarządu w roku bieżącym oraz dyrektora CMJW (Violetty Rezler-Wasielewskiej) o działalności placówki w 2020 r. i planach na 2021 r.

Istotnym punktem obrad był wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021–2024. Do Zarządu zostali ponownie wybrani: Iwona Konopnicka (prezes), Edwarda Turkiewicz (zastępca prezesa), Agnieszka Lechun (skarbnik), Renata Kobylarz-Buła (sekretarz), Jerzy Krasnodębski (członek). W składzie Komisji znaleźli się: Przemysław Jagieła (przewodniczący), Maria Elżbieta Zglińska (sekretarz), Ryszard Czerwiński (członek).

wstecz