W poszukiwaniu informacji o polskich jeńcach zmarłych na Dolnym Śląsku

Na początku tygodnia (25.07), dr Kamil Weber z Działu Naukowego Muzeum, wspólnie z Kamilem Borkowskim z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, przeprowadzili kwerendę w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie.

Głównym celem poszukiwań było odnalezienie informacji na temat żołnierzy września 1939 r., którzy zmarli w niemieckiej niewoli na terenie Dolnego Śląska. Kwerenda została przeprowadzona w zasobie CAW w Warszawie-Rembertowie. Cenny materiał źródłowy, na który natrafili historycy, pozwoli uzupełnić życiorysy polskich jeńców wojennych i w przyszłości upamiętnić ich. 

Badania wykonano w ramach „Projektu trwałego upamiętniania losów polskich jeńców wojennych z okresu kampanii wrześniowej, którzy zmarli na Dolnym Śląsku”. Jest on realizowany przez CMJW we współpracy z AP we Wrocławiu. Planowany efekt przedsięwzięcia to księga pamięci, która ma się ukazać do 31 grudnia 2023 r.

wstecz