W Olsztynie odbędzie się ważna konferencja naukowa

Na prośbę Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego informujemy, że 23 listopada br. rozpocznie się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obozy niemieckie w latach 1939 –1945 w pamięci i dokumentach – aktualny stan badań”. Zgłoszenia udziału w wydarzeniu można nadsyłać do 15 lipca.

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą tematyką obozową, dotyczącą m.in. funkcjonowania w czasie II wojny światowej niemieckich obozów koncentracyjnych i jenieckich, pracą przymusową, memuarystyką wojenną, a także nowatorskimi metodami badań miejsc pamięci. Wydarzenie to ma być okazją do spotkania, wymiany doświadczeń z prowadzonych badań i organizowanych projektów oraz nawiązania współpracy między instytucjami, naukowcami i pasjonatami tematyki obozowej.

Więcej informacji o konferencji, wraz formularzem zgłoszeniowym, znaleźć można na stronie organizatora tutaj.

 

wstecz