Uwaga! Nowa, ważna inicjatywa

Otoczone zielenią tysiące żelbetowych krzyży to przejmująca, a zarazem piękna część Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach o historii sięgającej XIX w. i symbolicznym przekazie: tu niemal każdy nagrobek dzięki imiennej inskrypcji jest indywidualnym znakiem szacunku dla zmarłego. Jakże to odmienne od masowych mogił wojennych. Gdyby jednak nie zabiegi konserwatorskie, natura szybko zatarłaby te ślady pamięci.

Wychodzimy zatem z inicjatywą mającą na celu ochronę miejsca, które zostało wyróżnione prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Jest ona adresowana do każdego, kto zechce uczestniczyć w pracach konserwatorskich jenieckich krzyży.

O szczegółach napiszemy niebawem. Teraz prosimy o pomoc w wyborze hasła tej akcji. Propozycje są zamieszczone na facebookowym profilu Muzeum, https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole/posts/5867911156612395

 

Stary Cmentarz...
Stary Cmentarz...
Stary Cmentarz...
Stary Cmentarz...
wstecz