Uczestniczymy w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków

Na zaproszenie Wojewódzkiej Opolskiej Konserwator Zabytków dr hab. Moniki Ożóg oraz Wójta Gminy Pokój Barbary Zając na uroczystość w Pokoju udała się dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się 26 kwietnia br., a zorganizowano je w niedawno odnowionych pomieszczeniach oranżerii, zrekonstruowanej w ramach szeroko zakrojonej rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju – jednego z największych w województwie opolskim. Obok oranżerii odtworzono również ogród francuski i częściowo angielski oraz parkowe pomniki ze Śpiącym Lwem z 1863 r. na czele. Poza tym zbudowano amfiteatr i obiekty przeznaczone na edukację przyrodniczo-ekologiczną. Rewitalizacja trwała sześć lat, objęła 20 hektarów i zrealizowana została w ramach aż 11 projektów na łączną kwotę 34 milionów złotych.

Efekty tego imponującego przedsięwzięcia uczestnicy uroczystości mogli podziwiać w trakcie spaceru dydaktycznego w towarzystwie Huberta Kołodzieja, prezesa Stowarzyszenia Pokój. Ponadto  sekretarz gminy Pokój Joanna Ptaszek-Rekus przedstawiła działania gminy w budowaniu lokalnego potencjału turystycznego. Spotkanie było także okazją do wręczenia odznak „Za opiekę nad zabytkami” oraz ciekawej wymiany doświadczeń.

 

wstecz