Uczestniczymy w międzynarodowej konferencji naukowej w Olsztynie

Za nami pierwszy dzień Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Obozy niemieckie w latach 1939–1945 – aktualny stan badań”. Nasze Muzeum jest partnerem Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego oraz Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, którzy organizują wydarzenie.

Konferencja składa się z kilku części. „Panel muzealny” rozpoczęła dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska wystąpieniem pt. „Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – ośrodek dokumentacji, nauki i edukacji”. W tej części konferencji interesujące zagadnienie omawiali również przedstawiciele Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Instytutu Północnego, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.

Jeszcze tego samego dnia zainicjowano kolejną część – „panel naukowy”, który będzie kontynuowany również jutro, 24 listopada, podczas drugiego, ostatniego dnia konferencji. Wówczas, wystąpienie pt. „Opieka medyczna nad powstańcami warszawskimi w obozach Wehrmachtu” zaprezentuje dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego. Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.

 

wstecz