Trwają prace wykończeniowe w nowym pawilonie Muzeum w Łambinowicach

Roboty budowlane realizowane w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia” zbliżają się wolno ku końcowi, który nastąpi 18 lipca br.

Prace wykonywane przez ZTB Polbau Sp. z o.o. prowadzone w łambinowickiej siedzibie na podstawie umowy z 6 października 2021 r. (oraz późniejszych aneksów) dotyczą zmian funkcjonalno-organizacyjnych, przede wszystkim stworzenia strefy wejścia do Muzeum oraz dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prowadzone prace polegają na robotach wykończeniowych i instalacyjnych oraz stworzeniu komunikacji między kondygnacjami, a także elewacji obiektu.

W planowanych kolejnych etapach przebudowy przewidziane jest również stworzenie sal edukacyjnych, magazynów zbiorów, a w wyremontowanych salach wystawowych budynku głównego – nowej ekspozycji.  

Środki na inwestycję pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Opolskiego.

 

wstecz