Trwa XV edycja konkursu na projekt historyczny!

Muzeum, wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół CMJW, organizują piętnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”. Jest on adresowany do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Laureaci, którzy zostaną ogłoszeni 2 czerwca 2023 r., otrzymają nagrody o łącznej wartości ok. 10 tys. zł! Wcześniej jednak – do 5 kwietnia 2023 r. – należy przesłać pracę konkursową wraz z wymaganymi załącznikami.

Ideą konkursu jest rozbudzenie, wśród uczniów i nauczycieli, zainteresowania:

  • historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej;
  • historią oraz współczesnym stanem autentycznych miejsc historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób;
  • losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi w materialny sposób.

Wymienione miejsca powinny znajdować się na terenie Polski i dotyczyć wojen oraz konfliktów zbrojnych XX w.

Projekt może być przygotowany przez uczniów indywidualnie lub zespołowo, samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Może być także wykonany przez nauczycieli i przy pomocy uczniów.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją (skany dokumentów bądź oryginały) należy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl lub pocztą tradycyjną na adres podany w REGULAMINIE.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji i Wystaw: Michał Jakubik i dr Ewelina Klimczak-Czaplicka: e-mail: , tel./fax 77 434 34 75.

Więcej informacji o konkursach organizowanych przez Muzeum można znaleźć TUTAJ.

 

wstecz