Trwa spotkanie rodzin jeńców II wojny światowej

Dziś o godz. 17.00 rozpoczęło się ogólnopolskie spotkanie rodzin jeńców II wojny światowej. Jest ono prowadzone w trybie online, a uczestnicy komunikują się między sobą dzięki platformie internetowej MS Teams.

Za nami jest już część otwierająca wydarzenie – powitanie i wprowadzenie do rozmów, które wspólnie przeprowadzili przedstawiciele organizatorów, tj. dr Violetta Rezler Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych oraz Sławomir Frątczak, kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

Program dzisiejszego spotkania, które potrwa do godz. 19.30 przedstawia się następująco:

  • Polscy żołnierze w niemieckim i radzieckim systemie jenieckim – dr Piotr Stanek, CMJW
  • Na dnie szuflady... O relacjach człowieka z rzeczą – dr Anna Czerner, CMJW
  • Jenieckie pamiątki z perspektywy konserwatora – prof. Anna Drążkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wojenni bohaterowie i współcześni odbiorcy. Analiza filmów dokumentalnych CMJW „...ale to już inna historia” – prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska (Uniwersytet Łódzki), mgr Sławomir Mielnik, dr Violetta Rezler-Wasielewska
  • Projekcja filmu pt. Portret z niewoli, z cyklu „...ale to już inna historia”
  • Rozmowa z Wiesławem Wepą – synem kpr. Jana Wepy, jeńca obozów Wehrmachtu
  • Projekcja filmu pt. Listy z Kozielska, z cyklu „...ale to już inna historia”
  • Rozmowa z Urszulą Gawor – prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu, córką por. Kazimierza Ściślewskiego, jeńca obozu w Kozielsku


Spotkanie zakończy się dyskusją, która – jak już widzimy po pierwszych głosach uczestników – będzie bardzo ożywiona.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek oraz Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-Skąpska, patronat medialny natomiast: „Histmag”, "Rzeczpospolita" i "Mówią Wieki". Partnerem spotkania są Muzeum Katyńskie i „Tygodnik Powszechny”.

 

wstecz