Trwa „Kongres Niepodległa”

Dzisiaj, w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa, rozpoczął się dwudniowy „Kongres Niepodległa”. Wydarzenie jest okazją do podsumowania obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wyznaczenia kierunków działań edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Muzeum, wielokrotny beneficjent programów dotacyjnych Niepodległej, reprezentowane jest przez dyrektor dr Violettę Rezler-Wasielewską oraz zastępcę dyrektor, dr Renatę Kobylarz-Bułę.

Podczas kongresu odbywają się sesje plenarne i dyskusje panelowe w ramach czterech ścieżek tematycznych: dziedzictwo i jego rola w budowaniu pamięci historycznej, nowoczesna edukacja do uczestnictwa w kulturze; współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa na rzecz kultury i dziedzictwa; budowa i promocja wizerunku Polski za granicą.

Udział w debatach biorą m.in. osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki kulturalnej i kierunków jej finansowania na poziomie ogólnopolskim, jak prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnik Rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Polskiej, czy dr Paulina Florjanowicz, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Nie brakuje tu też przedstawicieli władz samorządowych i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowców, mecenasów kultury oraz mediów.

Muzeum, wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, zrealizowało z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 dwa projekty: „Wolność jest w nich. Powstańcy warszawscy 1944–2022” (z akcją „Tu byli”) oraz „Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1939/1945/1989. Kamienie milowe rodzinnej pamięci”.

Program Kongresu Niepodległa znajduje się na www.niepodlegla.gov.pl.

 

wstecz