Trwa akcja zbiórki pamiątek „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć”!

W Dziale Zbiorów i Konserwacji trwają prace inwentaryzacyjne pamiątek po pchor. Mieczysławie Kąkolu. Wartościowa kolekcja, licząca 38 obiektów i dotycząca bardzo charakterystycznej wśród polskich jeńców wojennych grupy podchorążych, w styczniu została przekazana do Muzeum przez jego syna Marka.

Pchor. Mieczysław Kąkol (ur. w 1920 r.), 22 lipca 1939 r. ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty przy 65 Starogardzkim Pułku Piechoty. Uczestnicząc w walkach obronnych, 19 września 1939 r. pod Łowiczem, dostał się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec wojenny o numerze 1019 oraz 299060 był przetrzymywany w Oflagu VII B Eichstätt, Stalagu VI B Neu-Versen oraz Stalagu VI G Bonn-Duisdorf.

Wśród cennych darów są jenieckie karty pocztowe z 1944 r. oraz korespondencja dotycząca paczki przysłanej ze Stanów Zjednoczonych. Uwagę zwracają interesujące fotografie jeńców wojennych, wykonane prawdopodobnie w Stalagu VI G Bonn-Duisdorf oraz w przynależnym do niego oddziale roboczym: Arbeitskommando 281 Hoffnungsthal. Do zbiorów trafiły także przedwojenne dokumenty pchor. Mieczysława Kąkola oraz powojenne, a wśród nich m.in.: legitymacja byłego jeńca wojennego ze stemplem Polskiej Misji Repatriacyjnej, legitymacja stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów-Polaków w Monachium, indeks studenta inżynierii mechanicznej na uniwersytecie zorganizowanym przez UNRRA w Monachium dla tzw. „dipisów” czy zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, potwierdzające powrót byłego jeńca do Polski.

Bardzo dziękujemy za dar!

Trzy jenieckie...
Otwarty na...
Pięć zdjęć...
Otwarty na...
wstecz