Tragedia Górnośląska. Uroczystość w Łambinowicach

Dzisiaj, na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach, spotkali się uczestnicy obchodów Dnia Pamięci Tragedii Górnośląskiej. Tradycyjnie już, w każdą ostatnią niedzielę stycznia upamiętniane są dramatyczne wydarzenia, do jakich doszło na Śląsku po wkroczeniu Armii Czerwonej. Obejmują one prześladowania śląskiej ludności rodzimej przez radzieckie, a później także polskie władze komunistyczne.

Uroczystości zorganizowane przez Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, po której zakończeniu głos zabrali przedstawiciele środowiska mniejszości niemieckiej. Następnie, zgromadzeni goście, na czele z Zuzanną Donath-Kasiurą – wicemarszałkiem województwa opolskiego, Rafałem Bartkiem – przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Bernardem Gaidą – przewodniczącym ZNSSK w Polsce, złożyli kwiaty i zapalili znicze na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy. Miejsce to jest jednym z trzech cmentarzy wojennych w Łambinowicach. Upamiętnia ok. 1,5 tys. osób pochodzenia niemieckiego lub za takie uznawanych, które od lipca 1945 r. do października 1946 r. poniosły śmierć w obozie kierowanym przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. O tragedii osadzonych w obozie, a także o trudnym procesie dochodzenia do prawdy o prześladowaniach mieszkańców Górnego Śląska opowiada jedna z wystaw stałych naszego Muzeum Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946).

W uroczystości, Muzeum reprezentowały dr Renata Kobylarz-Buła – zastępca dyrektora CMJW oraz Elżbieta Góra – kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji Muzeum. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy obchodów udali się do Muzeum, aby wysłuchać wykładu dr hab. Bogusława Kopki, autora kilku publikacji poświęconych powojennym obozom pracy w Polsce.

wstecz