Świadectwo wojennej miłości

Trwają  prace ewidencyjne nad zbiorem pamiątek plut. pchor. Józefa Łuszczyńskiego, które w sierpniu trafiły do zbiorów Muzeum. 
 
Kolekcja przekazana została przez panią Danutę Łuszczyńską-Wieszołek, córkę plut. pchor. Łuszczyńskiego - żołnierza września 1939 r. i jeńca niemieckich obozów: Stalagu VIII C Sagan, Stalagu VIII A Görlitz, Oflagu IV C Colditz, Stalagu IV G Oschatz, Stalagu IV B Mühlberg i Stalagu IV D Torgau. 
 
Zbiór liczy ok. 200 listów, listowników i kart pocztowych, 90 fotografii, 70 dokumentów oraz kilka przedmiotów codziennego użytku. Uwagę zwraca m.in. korespondencja prowadzona pomiędzy Józefem Łuszczyńskim a Heleną Kopówną. Zapoczątkował ją list wysłany pod adres, który przekazała jeńcowi Elżbieta Jóźwiakówna, pracownica Polskiego Czerwonego Krzyża i przyjaciółka Heleny Kopówny. Pierwszy kontakt przerodził się w stałą korespondencję i wzajemną fascynację, która utrzymała się do końca niewoli oraz przez okres pobytu Józefa Łuszczyńskiego we Francji podczas służby w PSZ, a w sierpniu 1946 r. szczęśliwie doprowadziła do  ślubu pary.
 
Darowizna zawiera również korespondencję Józefa Łuszczyńskiego z innymi osobami, które w niewoli wspomagały go paczkami. Ponadto w skład kolekcji wchodzą fotografie, dokumenty i przedmioty codziennego użytku zgromadzone w obozach jenieckich oraz podczas pobytu we Francji. 
 
Dziękujemy za powierzenie nam tak cennej kolekcji! 
 
plut. pchor. Józef...
Helena Kopówna
karta pocztowa ze...
karta pocztowa ze...
karta pocztowa ze...
fotografia ze...
fotografia ze...
listownik jeniecki...
listownik jeniecki...
wstecz