Strategia Rozwoju Gminy Łambinowice 2024-2030

Decydenci Gminy Łambinowice podjęli prace nad nową Strategią Rozwoju. Na pierwszym, diagnostycznym etapie przeprowadzono ankietę – wśród mieszkańców oraz wszystkich podmiotów, które są partnerami Gminy w działaniach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i oświatowych. W gronie tym znalazło się także nasze Muzeum.

Dokument, nad którym toczą się prace, będzie definiował cele i kierunki rozwoju aż do 2030 roku, w kontekście prognozowanych zmian w otoczeniu lokalnym. Jak twierdzą łambinowiccy urzędnicy: „Strategia stanowić będzie podstawę do kreowania oraz wzmacniania rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy, a także będzie ważnym instrumentem dla pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań prorozwojowych”.

Po zgłoszeniu naszych oczekiwań, potrzeb i przemyśleń – związanych z najbliższą przyszłością gminy Łambinowice i co oczywiste skorelowanych z planami Muzeum – będziemy życzliwie i z uwagą śledzić dalsze kroki związane z rozwojem naszego lokalnego środowiska. Przy okazji przypominamy, że i my realizujemy intensywne prace nad strategią Muzeum na kolejne lata, o czym parokrotnie informowaliśmy, m.in. tu: https://www.cmjw.pl/aktualnosci/.

 

wstecz