Spotkanie z uczniami czeskiej szkoły podstawowej

W ramach projektu pn. „Wolność jest w nich. Powstańcy warszawscy 1944–2022” pracownicy Muzeum przeprowadzili dzisiaj dwa spotkania online z uczniami szkoły podstawowej z miejscowości Česká Ves.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja, w której dr Anna Wickiewicz (kierownik Działu Edukacji i Wystaw CMJW) wraz z Romanem Janasem (czeskim badaczem regionu Jesioników, z zamiłowania historykiem) opowiadali o wspólnej historii miejscowości Lamsdorf i Czeskiej Wsi (Česká Ves), skupiając się na okresie II wojny światowej i funkcjonowaniu komand pracy rozlokowanych na pograniczu polsko-czeskim i podległych administracyjnie stalagom Lamsdorf.

Kolejni prowadzący, pracownicy Muzeum (Dominik Marcinkowski, dr Ewelina Klimczak-Czaplicka oraz dr Anna Czerner), omawiali zagadnienia związane z powstaniami w Warszawie (1944) i Pradze (1945), łącznie z ich konsekwencjami, a więc m.in. niewolą powstańców warszawskich, wśród których znajdowały się również dzieci. To właśnie losowi najmłodszych uczestników polskiego zrywu poświęcono najwięcej czasu. Spotkanie zakończyły refleksje na temat wolności, jako kluczowej dla człowieka wartości – jej społecznego znaczenia oraz wysokiej niejednokrotnie ceny, którą na różnych etapach historii zarówno Polacy, jak i Czesi musieli zapłacić za „bycie u siebie”.

Spotkanie udało się przeprowadzić dzięki zaangażowaniu Romana Janasa, który już nie pierwszy raz z nami współpracował – w 2018 r. był bohaterem październikowej odsłony „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”.

 

wstecz