Została utworzona Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”

Dzisiaj, 9 czerwca 2022 r., wraz z prof. Adamem Szpaderskim, inaugurujemy – wyjątkowe na skalę światową – konsorcjum: Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych objęło funkcję jego lidera.

Głównym celem Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej” jest współpraca instytucji zajmujących się pamięcią jeniecką w zakresie upowszechniania wiedzy o historii jenieckiej i zagadnieniach pokrewnych. Cel będzie realizowany w ramach następujących programów:

 • badawczego,
 • edukacyjnego,
 • wystawienniczego,
 • komemoratywnego,
 • promocyjnego.

Organem decyzyjnym Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej” jest Rada Konsorcjum, w skład której wchodzą uznani przedstawiciele świata nauki i praktyki:

 • dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytet SWPS – przewodniczący Rady,
 • dr Violetta Rezler-Wasielewska: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – sekretarz Rady,
 • Kinga Hartmann-Wóycicka: Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura,
 • Dariusz Czerniawski: Fundacja Gross Born,
 • Marek Łazarz: Muzeum Obozów Jenieckich,
 • Irena Zmaczyńska: Centrum Kultury w Dobiegniewie – Muzeum Woldenberczyków,
 • Mariusz Winiecki i dr Jan Daniluk: Polsko-Amerykańska Fundacja Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie,
 • dr hab. Agnieszka Szczygielska, prof. ASzWoj: Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej.

Zachęcamy do śledzenia dalszych prac Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”.

wstecz