Powstał Konwent Honorowy naszej Sieci „Liga Pamięci Jenieckiej”

Informujemy, że 21 czerwca br. powstał Konwent Honorowy naszej Sieci Liga Pamięci Jenieckiej”. Wspiera on Sieć w jej działaniach zmierzających do upowszechniania wiedzy o historii jenieckich miejsc pamięci w Polsce (i Europie) i losach ludzi internowanych tam w latach II wojny światowej, w szczególności poprzez wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych Sieci przez Radę, udział w wydarzeniach Sieci i jej promocję.

Konwent tworzą: Andrzej Pilecki, Wanda Traczyk-Stawska, posłowie Violetta Porowska, Rajmund Miller (członek Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych), ponadto dr Marcin Komosa (zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego).

Konwent działa w kadencji 3-letniej.

wstecz