Inauguracyjne działanie Ligi

Dzisiaj, 1 sierpnia, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych wspólnie z Fundacją „Pamięć Edukacja, Kultura – Stalag VIII A”, a także we współpracy ze stowarzyszeniem Meetingpoint Memory Messiaen e.V zorganizowało warsztaty dla młodzieży biorącej udział w międzynarodowym projekcie obu organizacji „Worcation”. Zajęcia z ramienia Muzeum prowadzili dr Kamil Weber i mgr Monika Sobczak.

Wydarzenie jest pierwszym działaniem realizowanym w ramach Sieci „Ligi Pamięci Jenieckiej”. Odbywa się jako część programu „Niepodległa”, w którym uczestniczy Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

Zajęcia były realizowane pod tytułem „Wolność jest w nich – powstańcy warszawscy 1944–2022”. Ich data nie jest przypadkowa. Zostały zorganizowane w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

wstecz