Rumuński Dzień Bohaterów na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach

Co roku, dokładnie 40 dni po świętach Wielkanocy, w Rumunii obchodzi się Dzień Bohaterów. To okazja, by oddać hołd wszystkim żołnierzom poległym za swój kraj – począwszy od wojny rosyjsko-rumuńsko-tureckiej i walki o niepodległość (1877–1878), poprzez I i II wojnę światową, do ofiar komunizmu i współczesnych operacji wojskowych.

Uroczystości rocznicowe odbyły się 13 czerwca w miejscu, w którym najwyraźniej widać ślady historii żołnierzy rumuńskich przetrzymywanych w czasie I wojny światowej w Lamsdorf – pośród ich mogił w najstarszej łambinowickiej nekropolii wojennej. Pochowano ich tu ponad 2,5 tysiąca, przy czym nieustannie podejmowane są starania, by pamięć o nich nie zanikła – świadczą o tym m.in. prace konserwatorskie przeprowadzone na cmentarzu w 2020 r. przez rząd rumuński we współpracy z Gminą Łambinowice. Ich inicjatorem było Muzeum.  

Starania te zostały docenione, o czym świadczy m.in. przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przez ppłk. Cristiana Emanuela Barbulescu z Ambasady Rumunii w Polsce: „Jesteśmy wdzięczni lokalnej społeczności oraz Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych za wzorową opiekę na tym miejscem, która wnosi nieoceniony wkład w zachowanie pamięci o naszych Poległych Żołnierzach”.

Po wspomnianym przemówieniu, goście w towarzystwie Sekretarza Gminy Łambinowice Jerzego Rosińskiego, dyrektor GOKSiR Jolanty Mierzyńskiej oraz zastępcy dyrektora CMJW Renaty Kobylarz-Buły złożyli kwiaty przed Pomnikiem Ofiar I Wojny Światowej. Spotkanie upamiętniono wspólną fotografią i domknięto krótką wizytą w siedzibie Muzeum. Warto odnotować, że w tym roku na uroczystościach Dnia Bohaterów obecny był jako przedstawiciel Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego Michał Torz – korespondent PAP-u, znawca historii i kultury Rumunii.

Fot. P. Jędorowicz/CMJW.

 

Rumuński Dzień...
Wieńce i flagi...
Uczestnicy...
Delegacja Gminy...
Rumuński Dzień...
Delegacja Szkoły...
Rumuński Dzień...
wstecz