Rumuński Dzień Bohaterów

Rumuni 25 maja br. obchodzą Narodowy Dzień Pamięci Bohaterów Wojennych. Z tego powodu na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach uroczystości odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy rumuńskich przetrzymywanych w obozie jenieckim Lamsdorf podczas I wojny światowej.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: dyplomaci w osobach płk. Alin Done – attaché obrony w ambasadzie Rumunii w Polsce i mjr. Cristiana-Emanuela Barbulescu, konsul honorowa Włoch Monika Kwiatosz, kpt. Ewa Miksza z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, Tomasz Karpiński, wójt gminy Łambinowice oraz dyr. CMJW dr Violetta Rezler-Wasielewska. Gościom towarzyszyła grupa polskich żołnierzy i pracownicy Muzeum.

W przemówieniu attaché obrony wyjaśnił, że tradycja świętowania Dnia Bohaterów została w Rumunii wprowadzona w 1920 r. na znak wdzięczności dla bohaterów poległych w I wojnie światowej, następnie przerwana czasem II wojny światowej i komunizmu, i odnowiona w 1995 r. W 2003 r. Dzień Bohaterów ogłoszono świętem narodowym. Dla Rumunów ważne jest, by w tym szczególnym czasie móc złożyć kwiaty na grobach swoich żołnierzy, Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach jest zaś największą nekropolią wojenną w Europie poza granicami ich kraju, gdzie podczas I wojny światowej zostali oni pochowani.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i zniczy oraz wizyta w Muzeum.

wstecz