Rok 2022 w Muzeum…

Rok 2022 minął w naszym Muzeum bardzo szybko na realizacji wielu przedsięwzięć. Były możliwe dzięki zniesieniu (16 maja) stanu epidemii COVID-19. Duża ich część odbyła się w cieniu inwazji Rosji na Ukrainę.

Muzeum jednak realizowało zadania, w tym jedno z kluczowych – powiększanie zbiorów. W ubiegłym roku, w ramach akcji „Ocalone pamiątki, zachowana pamięć", Darczyńcy przekazali nam aż 504 rodzinne pamiątki, zaś 56 innych obiektów trafiło do nas inną drogą – głównie zakupu.

Ponadto w 2022 r.  prowadzono konserwację zbiorów Muzeum: pełnej poddano 109 muzealiów i 1742 karty pochodzące z zespołu WASt, a zabezpieczającej – 821 muzealiów. Kontynuowano także digitalizację zbiorów: do cyfrowej bazy wprowadzono dane ewidencyjne 2750 muzealiów, a 1883 zabytki pozyskały swoje wizerunki cyfrowe. Dodatkowo baza danych o polskich jeńcach wojennych powiększyła się o 43 861 rekordów.

Równie ważnym zadaniem Muzeum była edukacja i popularyzacja. W ubiegłym roku, odwiedzający Muzeum mogli zapoznać się z 14 wystawami, natomiast innym instytucjom udostępniliśmy aż 11 naszych ekspozycji mobilnych. Na uwagę zasługuje również liczba zajęć edukacyjnych – łącznie 348. Dużą rolę w upowszechnieniu tematyki jenieckiej miały także: kontynuacja cyklu krótkometrażowych filmów dokumentalnych …ale to już inna historia (12 odcinków prezentowanych od stycznia do grudnia) czy kolejne edycje konkursów dla dzieci i młodzieży.

W kalendarium ubiegłorocznych wydarzeń nie zabrakło tradycyjnych uroczystości, w tym jednej z najważniejszych – kolejnej, 77. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf. Obchody połączono z otwarciem nowej ekspozycji edukacyjnej pt. Miejsce z blizną, która została pozytywnie przyjęta i doceniona – w grudniu, właśnie za tę wystawę, Muzeum otrzymało Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Opolskiego w ramach Wydarzenia Muzealnego Roku 2021. 

Duży wpływ na pracę Muzeum miały działania związane z projektem „Wolność jest w nich. Powstańcy warszawscy 1944-2022” (ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”). W jego ramach powstała ekspozycja plenerowa „Koniec początek. Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej”, prezentowana m.in. w Sejmie RP, a także przeprowadzono szereg działań edukacyjnych oraz artystycznych – tu, na pewno zauważalna, ale i zaskakująca akcja pn. „Tu byli”, w pociągach Polregio na trasie Opole–Nysa–Opole.

W czerwcu 2022 r., we współpracy z prof. Adamem Szpaderskim, zainaugurowano natomiast powstanie konsorcjum: Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”, którego głównym celem jest współpraca instytucji w zakresie upowszechniania wiedzy o historii jenieckiej i zagadnieniach pokrewnych. Muzeum objęło zaszczytną funkcję lidera konsorcjum.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem rozpoczętym w roku ubiegłym jest interdyscyplinarny projekt „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Jego kluczowym elementem są prace archeologiczne na terenach poobozowych w Łambinowicach. Projekt ma swoją kontynuację także w tym roku, będziemy zatem o nim, jak i o wszystkich interesujących wydarzeniach, które zaplanowaliśmy, regularnie informować.

 

wstecz