Rocznica Tragedii Górnośląskiej – relacja

Dzisiaj, 27 stycznia, na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach odbyła się uroczystość przypominająca o 75 rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Rozpoczęło ją złożenie kwiatów i zniczy. Później nastąpiły przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Bernard Gaida, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, organizatora wydarzenia. W swym przemówieniu R. Gaida wyraził m.in. zadowolenie z faktu, że pamięć o tragedii niemieckiej ludności po zakończeniu II wojny światowej jest wyrażana w wielu miejscach, także poza Górnym Śląskiem. W wypowiedziach konsula generalnego RFN Hansa Jörga Neumanna, posła na sejm Ryszarda Galli oraz przewodniczącego sejmiku województwa opolskiego Rafała Bartka obok podkreślania wartości tej pamięci i potrzeby jej zachowania, był słyszane przekonanie o sile porozumienia i pojednania między narodami –  gwarancji pokoju.

W uroczystościach, na które złożyły się jeszcze nabożeństwo w łambinowickim kościele oraz spotkanie w bielickiej świetlicy, wzięło ponad 100 osób. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych reprezentowała dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska.

wstecz