Rocznica tragedii górnośląskiej

Z inicjatywy Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zwyczajowo w ostatnią niedzielę stycznia organizowana jest uroczystość upamiętniająca cywilne ofiary wydarzeń, które m.in. w regionie opolskim rozegrały się pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu, a które dzisiaj funkcjonują w pamięci zbiorowej i przekazie publicznym jako tragedia górnośląska.

Pod tą nazwą kryją się zapoczątkowane wraz z nadejściem Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. akty przemocy o odwetowym charakterze, których ofiarą padała niemiecka ludność cywilna na Górnym Śląsku. Wśród osób, które w niedzielę 28 stycznia br. przybyły do Łambinowic na obchody 79. rocznicy Tragedii Górnośląskiej, byli m.in.: Peter Herr – konsul Niemiec w Opolu, Zuzanna Donath-Kasiura – wicemarszałek województwa opolskiego, Bernard Gaida – pełnomocnik Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce ds. współpracy międzynarodowej, a także duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych – ks. dr Piotr Talliński, który na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach poprowadził modlitwę w dwóch językach: polskim i niemieckim. Nasze Muzeum reprezentowała jego dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Modlitwę, składanie wiązanek przy tablicach z nazwiskami ofiar obozu pracy oraz krótkie przemówienia na cmentarzu poprzedziło dwujęzyczne nabożeństwo w łambinowickim kościele św. Marii Magdaleny. Końcowym natomiast akcentem obchodów było spotkanie w sali konferencyjnej Muzeum i wysłuchanie referatu pt. „»Internierung« – deportacja Górnoślązaków do sowieckich łagrów w 1945 roku”, przygotowanego przez dr. Dariusza Węgrzyna ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

 

wstecz