Rocznica powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim było szczególnym wydarzeniem w historii II wojny światowej, dlatego też co roku 19 kwietnia celebrowana jest pamięć o tym największym podjętym przez Żydów akcie zbrojnej obrony – nie tyle życia, ile prawa do śmierci na własnych warunkach.

Znaczenie wydarzenia sprawia, że do rocznicowych obchodów w Warszawie przyłączają się inne miasta, wśród nich także Opole. W tym roku w ramach uroczystości zorganizowano kilka wydarzeń: w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną – Akcję Żonkile 2023, w PLO nr III im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu – konferencję popularnonaukową „Nie bądź obojętny”, a w miejscu dawnej synagogi, spalonej podczas nocy kryształowej, przy obelisku upamiętniającym ten fakt –złożenie kwiatów.

W programie obchodów o godz. 12.45 na placu Jana Pawła II zostało zaplanownane otwarcie wystawy „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”, przygotowanej i w wersji mobilnej prezentowanej przez Muzeum Pamięci Holokaustu w Waszyngtonie. W organizację tego wydarzenia obok naszego Muzeum zaangażowali się Urząd Miasta oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, w której to obchody kończy spotkanie z Remigiuszem Grzelą, autorem książkiTrzy życia Ireny Gelblum.

wstecz