Relacja ze spotkania autorskiego z Danielem Podobińskim

W środę (13 października), w ramach kulturalnego cyklu „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” oraz programu XVIII Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim odbyła się prezentacja książki Od powietrza, głodu, ognia i wojny. O krzyżach i kapliczkach gminy Łambinowice. Na spotkanie z jej autorem, mieszkańcem wsi Wierzbie, Danielem Podobińskim, przyszło kilkadziesiąt osób, wyraźnie zainteresowanych tematem tak bardzo związanym z lokalną historią i tradycją.

Podczas powitania, zastępca dyrektora Muzeum dr Renata Kobylarz-Buła zauważyła, że wykonawcą krzyża przy wyjeździe z Bielic do Okop, jednego ze 110 obiektów opisanych w publikacji, jest F. Stenzel (z Morowa k. Nysy), znany także jako twórca Pomnika Jeńców Francuskich (z 1871 r.) na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. O kolejnych krzyżach i kapliczkach opowiadał już Daniel Podobiński, który zaprosił zebranych w wirtualną podróż przez Łambinowice, Mańkowice, Piątkowice, Lasocice, Bielice, Malerzowice, Jasienicę Dolną, Budzieszowice, Wierzbie, Sowin czy nieistniejący już Klucznik. W każdej z tych miejscowości znajduje się (lub znajdował dawniej) obiekt, z którym wiąże się pewna historia. Najciekawsze z nich autor publikacji zaprezentował podczas spotkania. Wskazał też, że informacje odnajdywał m. in. na historycznych mapach, w księgach metrykalnych, miejscowych kronikach (np. tych z Lasocic i Mańkowic), a także w dokumentacji Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków.

W zamykającej spotkanie dyskusji, kluczowe miejsce zajął temat ratowania lokalnych kapliczek i krzyży, będących przecież – „znakami czasu” o dużej wartości historycznej. Udział w niej wzięły m.in. Katarzyna Byra z Urzędu Gminy Łambinowice oraz Jadwiga Wójciak z Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał bezpłatny egzemplarz prezentowanej książki, wydanej w 2020 r. przez Gminę Łambinowice, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Mężczyzna odbiera...
Kilkadziesiąt osób...
Zastępca dyrektora...
Daniel Podobiński...
wstecz