Relacja z "Łambinowickiego Spotkania Muzealnego" i Europejskich Dni Dziedzictwa

Potęga smaku? Życie w stalagach Lamsdorf (1939–1945) to wydarzenie, którym po wakacjach powróciliśmy do cyklu „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” i które zostało zorganizowane w tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa – „Smaki dziedzictwa”.

Wśród uczestników środowego spotkania byli zarówno stali odbiorcy „ŁSM”, jak i osoby, które po raz pierwszy zechciały w nim uczestniczyć. Wszystkich, w tym zastępcę dyrektora Biura Wojewody Opolskiego Violettę Kozakiewicz, powitała dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora Muzeum.

Wykład dr Eweliny Klimczak z Działu Edukacji i Wystaw, oparty był głównie na wspomnieniach byłych jeńców wojennych, dla których głód, obok zniewolenia, był jednym z największych problemów. Prowadząca, zwracając uwagę na nierówne traktowanie przez Niemców jeńców różnych armii i narodowości, omówiła normy żywieniowe, warunki przygotowywania posiłków, wreszcie pomoc i samopomoc jeniecką. Podkreśliła, że solidarność większości przetrzymywanych była formą codziennej walki o poprawę sytuacji bytowej. Wystąpienie zostało uzupełnione prezentacją podstawowego wyposażenia jeńców, tj. manierek, menażek, łyżek, a także przedmiotów wyprodukowanych w obozach, np. pomysłowej fetówki – prymitywnego piecyka do gotowania posiłków.

Emocjonujący, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników wydarzenia, był quiz z wiedzy, której dotyczył wykład, z nagrodami z logo Europejskich Dni Dziedzictwa. Spotkanie zaś zakończyła informacja dr Renaty Kobylarz-Buły o konserwacji kolejnego krzyża nagrobnego na Starym Cmentarzu Jenieckim. Prace zostały sfinansowane przez Adelę i Janusza Brasielskich z Łambinowic, którzy jako pierwsi przedstawiciele lokalnej społeczności odpowiedzieli na nasz apel ratowania tego szczególnego zabytku, docenionego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Serdecznie Im dziękujemy!

 

 

Uczestnicy...
Spotkanie w sali....
Kilkoro uczestników...
Zastępca dyrektora...
Repllika jenieckiej...
Spotkanie w sali....
Obiekty w szklanej...
Uczestnicy...
Na zdjęciu widoczne...
Na zdjęciu pięcioro...
Dwóch chłopców stoi...
Na zdjęciu czworo...
wstecz