Relacja z „Łambinowickiego Spotkania Muzealnego”

Wrześniowe spotkanie tematycznie wpisane było w hasło przewodnie Europejskich Dni Dziedzictwa: „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Jego problematyka oscylowała wokół kwestii niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a konkretnie: tradycji, obrzędów, zwyczajów i praktyk charakterystycznych dla różnych, etnicznie odmiennych grup jenieckich.

Tytuł spotkania „Rugby, pétanque, tiramisù, czyli o pielęgnowaniu tradycji w niewoli” tylko w zarysie zapowiadał to, co czekało zgromadzonych licznie słuchaczy. Dr Anna Wickiewicz, kierująca Działem Edukacji i Wystaw oraz Regina Chojna z Archiwum szczegółowo, a jednocześnie ze swadą zrekonstruowały złożony – i bardzo barwny mimo wojennego kontekstu – obraz życia kulturalnego oraz społecznego jeńców pochodzących z różnych krajów, przy czym pierwsza z prelegentek szczególnie skupiła się na zwyczajach Brytyjczyków i Polaków, druga zaś na faktach związanych przede wszystkim z Włochami i Francuzami. 

Poszczególne zagadnienia pogłębiały tematy związane z kulinariami (np. brytyjskie upodobanie do świątecznych puddingów), sportem (np. gry narodowe) oraz obrzędami świątecznymi (np. tradycja pantomimy – ważny element Bożego Narodzenia w Anglii). Pojawiło się dużo mało znanych, nawet dla pasjonatów historii, informacji, m.in. dotyczących gry pétanque, czy historii słynnego włoskiego deseru tiramisu. Te drobne kwestie w spójny sposób złożyły się na wiodący przekaz: żyjąc za drutami starano się ponad wszystko zachować tożsamość narodową i etniczną, w ten sposób kreśląc możliwy kiedyś do osiągnięcia horyzont kresu niewoli i powrotu do tzw. normalności.

Spotkanie prowadziła z-ca dyr. dr Renata Kobylarz-Buła, która zaprosiła wszystkich na kolejne ciekawe wydarzenia w ofercie Muzeum: wernisaż wystawy poświęconej gen. Mieczysławowi Smorawińskiemu oraz Dzień Seniora i kolejne „Łambinowickie Spotkanie Muzealne”.

Doktor Anna...
Uczestnicy...
Regina Chojna z...
Spotkanie pt....
Uczestnicy...
Spotkanie pt....
wstecz