Relacja z „Łambinowickiego Spotkania Muzealnego”

Nie jak zazwyczaj, bo nie we środę, lecz w czwartek, 20 kwietnia, odbyło się „Łambinowickie Spotkanie Muzealne”. Było wyjątkowe jednak przede wszystkim ze względu na połączenie tematyki jenieckiej jednocześnie z poezją, fotografią i muzyką.

Pierwszą antologię wierszy w opracowaniu Róży Bednorz Muzeum wydało w 1984 r., drugą w opracowaniu Harrego Dudy w 2001 r., a trzecią przed kilkoma dniami i to właśnie jej poświęcone było czwartkowe spotkanie. W tomiku Ocalone. Antologia wierszy przeciw wojnie (wybór wierszy: Tomasz Różycki) swoje utwory publikuje trzydziestu trzech autorów, przy czym część z nich to poeci związani ze Śląskiem Opolskim, a nawet Łambinowicami i ich okolicą.

Nie dziwi zatem fakt, że spotkanie przyciągnęło liczne grono zainteresowanych. Po powitaniu gości i prezentacji okoliczności wydania antologii dyr. dr Violetta Rezler-Wasielewska przekazała prowadzenie poetce Adrianie Jarosz, jednej z autorek i osób pracujących nad książką, a także prezes Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i jurorce w organizowanym przez Muzeum Konkursie Recytatorskim Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, a głównymi bohaterami wydarzenia były jej koleżanki oraz koledzy po piórze: Danuta Babicz-Lewandowska, Edmund Borzemski, Daniela Długosz-Penca, Elżbieta Lisak-Duda, Ewa Maj-Szczygielska, ks. Manfred Słaboń, Jerzy Stasiewicz, Jan Szczurek, Anna Tlałka, Bożena Tokar-Matkowska oraz Magdalena Wiącek. Prezentacji utworów poetyckich towarzyszyła muzyka w wykonaniu altowiolistki Małgorzaty Rędzińskiej, ponadto pokaz multimedialny, przygotowany przez Adrianę Jarosz według własnej koncepcji.

Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i herbacie, także o wrażeniach związanych z nowo oddanym do użytku pawilonem, w którym goście przebywali.

Uczestnicy...
Uczestnicy...
Poetka – autorka...
Uczestnicy...
Poetka – autorka...
Kobieta grająca na...
Zapis nutowy...
Uczestnicy...
Otwarta książka...
Uczestnicy...
Kobiety kupujące w...
Okładka tomiku...
wstecz