Relacja z konferencji naukowej nt. obozów pod specjalnym nadzorem

W piątek, 4 listopada, odbyła się konferencja naukowa „Pod specjalnym nadzorem? Oflagi Colditz, Königstein, Lübeck i Silberberg w niemieckim systemie jenieckim (1939–1945)". Wystąpienia prelegentów oraz toczone podczas przerw dyskusje były – na żywo – obserwowane przez zainteresowanych tą tematyką internautów, korzystających z Facebooka. Zapis wideo z konferencji dostępny jest TUTAJ.

Uczestników wydarzenia przeprowadzonego online przywitała dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych – organizatora konferencji. Natomiast rola moderatora przypadła dr Renacie Kobylarz-Bule, zastępcy dyrektor CMJW. Jako pierwsza głos zabrała Teresa Zielińska, prekursorka badań dotyczących obozów pod specjalnym nadzorem, która dużą część swojego wystąpienia poświęciła przetrzymywanym w nich jeńcom, których miała okazję poznać w trakcie swoich badań w końcu lat 80-tych: Józefa Hlebowicza, Stanisława Jankowskiego i Felicjana Pawlaka. Kolejne wystąpienia wygłosili: dr Kamil Weber (Opole, CMJW) – „Stan badań o jenieckich obozach specjalnych Wehrmachtu”, prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (Opole) – „Generałowie Wojska Polskiego w obozach specjalnych”, Janusz Możdżan (Niemcy) – „Oflag IV B w twierdzy Königstein – obóz jeniecki dla generałów”, Wojciech Lewicki (Warszawa) – „Jeńcy polscy w Oflagu X C Lübeck”, Piotr Kożuchowski (Bydgoszcz) – „Oflag IV C Colditz 1939–1940. Portret zbiorowy oficerów-jeńców”, dr Piotr Stanek (Opole, CMJW) – „Specjalni jeńcy w specjalnym obozie. Dowództwo Armii Krajowej w Oflagu IV C Colditz”, dr hab. prof. UWr Tomasz Przerwa (Wrocław) – „Z drugiej strony: komendanci Oflagu VIII B Silberberg” oraz dr Anna Czerner (Opole, CMJW) – „Twierdza Srebrna Góra – idealny produkt turystyczny?”.

Konferencja była okazją do prezentacji wyników badań i wymiany myśli osób, reprezentujących różne środowiska: historyków, socjologów, pasjonatów. Pokazała, iż mimo upływu lat problematyka dotycząca niemieckich obozów jenieckich o specjalnym statusie nadal budzi wiele pytań i kontrowersji, oraz że w celu dalszych badań nad tym zagadnieniem konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł historycznych, zwłaszcza niemieckich.

 

Dyrektor Muzeum...
Zastępca dyrektora...
Prof. Danuta...
Dr Kamil Weber...
Janusz Mozdzan...
Dr Piotr Stanek...
wstecz