Relacja z grudniowych Łambinowickich Spotkań Muzealnych

Na ostatniej tegorocznej odsłonie Łambinowickich Spotkań Muzealnych, w przedświątecznej atmosferze i gronie osób, którym nie jest obojętna pamięć o ofiarach światowych konfliktów, rozmawiano o zabiegach konserwatorskich przy krzyżach na jenieckich grobach na Starym Cmentarzu Jenieckim.

W imieniu dyrekcji, przybyłych do Muzeum gości powitała Elżbieta Góra, p.o. kierownika Działu Zbiorów i Konserwacji CMJW. Po niej głos zabrała Katarzyna Byra z Urzędu Gminy w Łambinowicach, która omówiła projekt, w ramach którego prace konserwatorskie i badawcze są prowadzone w bieżącym roku. Jest to możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100 tys. zł) oraz Wojewody Opolskiego (25 tys. zł). O tym jak te prace przebiegają, opowiedział już Mariusz Zając, konserwator z firmy „Zajmert”, który uczestniczy w procesie konserwatorskim obejmującym jenieckie krzyże nagrobne od 2014 r. Przedstawił on poszczególne fazy prac, które poddaje krzyże. Słuchacze dowiedzieli się o zabiegach hydrodynamicznych oraz mechanicznych, służących ich oczyszczeniu. Poznali sposoby uszczelniania i wzmacniania struktury betonu oraz zbrojeń, a także konserwacji. Prezentacja dokumentacji fotograficznej okazała się świetną pomocą, obrazującą cały proces. Mariusz Zając opowiedział również o „odkryciach”, które towarzyszyły pracom konserwatorskim, np. o weryfikacji rodzajów krzyży (udało się ustalić, jak dotąd, pięć, zamiast dwóch – jak pierwotnie sądziliśmy – różniących się kształtem, wielkością i wagą) czy ogromnej różnorodności, wręcz niepowtarzalności wzoru rozet na tzw. krzyżach z wieńcem. Odkryte resztki powłok malarskich są podstawą do nowych tez, które, podobnie jak znaczenie numeracji w dolnej części krzyży, mogą zweryfikować dalsze prace. Niemniej ciekawe okazały się pierwsze wyniki badań petrograficznych, które objęły nie tylko krzyże, ale i pomniki znajdujące się na cmentarzu. Potwierdzają one np. fakt pierwotnego wypełniania niektórych rytów inskrypcji farbą, a nawet złotem, to tego jednak potrzebne było już „mędrca szkiełko i oko”.

Spotkanie zakończyła długa dyskusja na temat opieki nad miejscem pamięci. Pokazała, że mieszkańcy Łambinowic interesują się nim. W rozmowie uczestniczył także Sekretarz Gminy Łambinowice Jerzy Rosiński. Był ponadto moment bardzo ważny – apel o uczestnictwo w finansowaniu konserwacji, o którym jeszcze napiszemy.

Ostatnia tegoroczna odsłona Łambinowickich Spotkań Muzealnych nie mogła dobiec końca. Stała się również okazją dla ich uczestników do złożenia nam podziękowań i świąteczno-noworocznych życzeń, które odwzajemnialiśmy. To chyba dobra zapowiedź wydarzeń zaplanowanych na 2020 r. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy!

wstecz