Rada Opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach

W czwartek, 23 czerwca br., w łambinowickiej siedzibie Muzeum odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano list intencyjny określający funkcjonowanie utworzonej Rady Opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Uczestników spotkania przywitała dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, która przypominając przebieg dotychczasowej współpracy, przedstawiła ideę powołania Rady Opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Rada ta, zgodnie z treścią listu intencyjnego m.in.: prowadzi ścisłą współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; realizuje różnorodne projekty temu służące; wspiera lokalne i środowiskowe inicjatywy oraz angażuje do współpracy innych. Dokument, obok dyrektor Muzeum – dr Violetty Rezler-Wasielewskiej, podpisują: Wójt Gminy Łambinowice – Tomasz Karpiński; Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN – Adam Siwek; Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice – Wiesław Skrzypek; reprezentant Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu – Joanna Banik; Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Elżbieta Molak; Starosta Nyski – Andrzej Kruczkiewicz oraz właściciel działki, stanowiącej teren po Stalagu VIII B (344) Lamsdorf – Bogusław Janik.

Spotkanie było też okazją do sprawozdania dr Violetty Rezler-Wasielewskiej z prac wykonanych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach od 2019 r., kiedy to odbyło się ostatnie takie posiedzenie, oraz prezentacji dra Dawida Kobiałki (online) założeń projektu badawczego pt. „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Po rozmowach odbyła się wizyta na cmentarzach wojennych, terenach poobozowych w celu oceny obecnego stanu zachowania, a także ustalenia dalszych prac ze wskazaniem ich kolejności aż do roku 2027.

 

wstecz