Przedstawiciel Muzeum na konferencji online

Dzisiaj, 6 kwietnia br., dr Anna Czerner z Działu Naukowego uczestniczyła w konferencji „Demokracja w edukacji", którą zorganizował Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Wydarzenie w formie online, realizowane za pośrednictwem aplikacji MS Teams, oficjalnie otworzył Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Konferencja została podzielona na trzy moduły: „wykłady”, „aktywni uczniowie” oraz „inspiracje dla uczniów i nauczycieli”. W pierwszym z nich dr Anna Czerner wygłosiła wykład pt. „Historia lubi się powtarzać? Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju”.

Obok przedstawiciela Muzeum uczestnicy mogli wysłuchać także wystąpień reprezentantów: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Wyższej Szkoły Europejskiej, Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Opolskiego.

Bardzo ciekawa inicjatywa! Gratulujemy organizatorowi i dziękujemy za zaproszenie.

 

wstecz